www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

บัญชีภาษีซื้อ จะเครดิตคืนกับลงเป็นรายจ่ายมีค่าเท่ากันไหม ต่างกันอย่างไร เพราะอะไร

(1/1)

ตา:
กรุณาตอบด้วยนะคะ

korn:
ยังงงๆ คำถามอยู่ ขอรายละเอียดเพิ่มหน่อยได้ไหมครับ หรือลองเข้ามาคุยกันก็ได้นะครับ makorn_718@hotmail.com

nee:
ไม่เหมือนกันคะ  

กรณีที่ 1. ภาษีซื้อ(ที่ไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย มาตรา 82/5แห่งประมวลรัษฎากร) กฎหมายให้ใช้ถือเป็นภาษีซื้อขอคืนในแบบภ.พ.30   ไม่มีสิทธิ์ใช้เป็นค่าใช้จ่ายค่ะ เป็นรายจ่ายต้องห้าม  กรณีที่ 2 ภาษีซื้อต้องห้าม(ตามมาตรา 82/5(4)(6)แห่งประมวลรัษฎากร กฎหมายถึงจะยอมให้ลงเป็นรายจ่ายได้ ไม่ต้องห้ามคะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม