www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

บัญชีต้นทุนงานบริการ

(1/1)

นิดนิด:
บริษัทฯได้รับงานบริการมา 2 งาน ซึ่งมีระยะเวลาประมาณ กันยา ถึง กุมภา ปีหน้า อยากทราบว่าเราจะจัดทำต้นทุนได้อย่างไรบ้าง เพื่อให้กรมสรรพากรยอมรับได้ เนื่องจากปีนี้ต้องมีการขอคืนภาษีที่ถูกหักเกินไป ปกติจะมีงานที่ปรึกษาเป็นเดือน ๆ อยู่แล้ว โดยยังไม่เคยจัดทำต้นทุน

Mint:
งงครับ  เมลมาถามละกัน ขอละเอียด ๆ นะครับ

town:
ให้ยึดการจัดทำต้นทุน  ตามข้อเท็จจริงครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม