www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

สอบถามข้อมูล

(1/1)

123:
อยากทราบว่าขณะนี้มีอาคารพาณิชย์อยู่ 2 ห้อง ยังไม่ได้เข้าอยู่อาศัย เลยให้นักศึกษาเช่าแทน 2ห้องแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องการให้จดทะเบียนเป็นหอพัก ควรทำอย่างไรดีค่ะ

xxx:
ถ้าเป็นการให้เช่ากับนักศึกษา  ก็ควรจะดำเนินการจดทะเบียนเป็นหอพักให้ถูกต้องดีกว่าครับ  เพราะจะมีกฏหมายควบคุมอยู่  หรืออาจเปลี่ยนไปให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นเช่าแทน  ก็ได้ครับนำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม