www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ดอกเบี้ย ค่าเสื่อม

(1/1)

นุ้ย:
ทำไมการบัญทึกบัญชีดอกเบี้ยนับวันถัดไป

แล้วค่าเสื่อมนับวันนั้นเลย

xxx:
1.  ผมเข้าใจว่าดอกเบี้ยเริ่มคิดตั้งแต่วันที่ได้รับเงินกู้ครับ2.  ส่วนค่าเสื่อมราคาก็เริ่มคิดค่าเสื่อมตั้งแต่วันที่สินทรัพย์นั้นพร้อมใช้งานครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม