www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

อยากทราบด่วนครับต้องหาคำตอบให้เจ้านายเรื่องบริษัทออกค่าภาษีแทน (ต่อจากกระทู้ 11726)

(1/1)

บัญชีมือใหม่เอี่ยม:
อยากถามคำถามที่คล้ายกันเลยนะครับว่าถ้าบริษัทซื้อประกันชีวิตให้กรรมการ (คำถามที่ 1 บันทึกในส่วนของสวัสดิการหรือค่าตอบแทนกรรมการครับ?)

กรรมการถือเป็นรายได้ต้องเสียภาษี แต่บริษัทบอกว่าจะจ่ายภาษีเฉพาะที่เกิดจากประกันชีวิตที่ซื้อให้เท่านั้น(คำถามที่ 2 ได้หรือไม่ บันทึกอย่างไร)ขอบคุณล่วงหน้าครับสำหรับคำตอบ

ซิกนัส:
ประกันชีวิตซื้อให้กรรมการและผลประโยชน์เวลากรรมการเสียชีวิตโอนให้บริษัทหรือเปล่าครับ  ถ้าโอนให้บริษัทถือเป็นค่าเบี้ยประกันภัยครับเพราะผลประโยชน์บริษัทนั้นได้รับ   ส่วนถ้าผลประโยชน์สุดท้ายกรรมการเสียชีวิต  ครอบครัวกรรมการได้รับ ถือว่าเป็นค่าตอบแทนกรรมการหรือสวัสดิการพนักงานก็ได้ครับ  ถือเป็นค่าใช้จ่ายได้แต่ลงเป็นค่าตอบแทนกรรมการจะดูลงตัวกว่าน่ะครับ เพราะถือเป็นค่าใช้จ่ายเหมือนกัน  ส่วนค่าเบี้ยประกันชีวิตที่กรรมการได้รับจากบริษัทนั้น ถือเป็นเงินได้มาตรา40(2)เงินได้เนื่องจากผลปรโยชน์พลอยได้จากการที่เข้าทำงานครับ ต้องนำเงินได้ตรงนี้มาคำนวนภาษีบุคคลธรรมดาตอนสิ้นปีขอกรรมการทุกๆคนที่ได้รับ  ส่วนภาษีที่ออกให้พนักงานนั้นทางบริษัทลงเป็นค่าใช้จ่ายไม่ได้ครับ ถ้าลงต้องนำมาบวกกลับกำไรสุทธิสิ้นปี เพราะอันนี้ถือเป็นภาษีเนื่องจากเงินได้ของพนักงาน  

xxx:
1.  ประกันชีวิต  ถือเป็นประโยชน์ส่วนเพิ่ม  ผู้จ่ายลงเป็นรายจ่ายได้ไม่ต้องห้าม  แต่ผู้รับก็ต้องถือรวมคำนวณเป็นเงินได้บุคคลธรรมดา  ให้ลงบัญชีเป็นค่าตอบแทนหรือเงินเดือนหรือประโยชน์ส่วนเพิ่มอื่นก็ได้  แต่ไม่เหมาะที่จะลงเป็นค่าสวัสดิการ  เนื่องจากสวัสดิการจะเป็นข้อกำหนดที่ให้กับพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน  โดยไม่เลือกปฏิบัติครับ2.  ได้ครับ  ก็ต้องมาคำนวณว่า  เฉพาะภาษีที่เกิดจากค่าประกันชีวิตนั้นเป็นจำนวนเท่าใด  ก็บวกรวมเข้าไปกับค่าประกันชีวิตที่ได้รับ  ถือรวมเป็นเงินได้ทั้งค่าประกันชีวิตและค่าภาษีที่บริษัทออกแทนให้ครับนำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม