www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ใบกำกับภาษีของ กิจการรับเหมาก่อสร้าง จำเป็นต้องมีรายละเอียด การหัก ภาษี ณ ที่จ่ายไหม

(1/1)

หงส์:
รบกวนด้วยนะคะ

เพราะจะออกใบกำกับภาษีงวดแรกหน่ะค่ะ

แล้วมันมีหัก ณ ที่จ่าย 3% ด้วย

จำเป็นต้องโชว์ในใบกำกับภาษี ไหมคะ

nee:
กรณีใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน  ให้คำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มก่อน แล้วหักด้วยภาษีหักณ ที่จ่ายในฉบับนั้น  หรือกรณีใบกำกับภาษีและใบเสร็จรับเงินคนละฉบับ ให้แสดงภาษีที่ถูกหักณ ที่จ่ายในใบเสร็จรับเงินคะ

korn:
ผมเข้าใจว่าในใบกำกับภาษีหรือใบเสร็จรับเงิน ไม่จำเป็นต้องแสดงภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% นะครับ เพราะไม่มีกฎหมายใดๆระบุไว้ว่าต้องมี

เพียงแต่ที่คุณ nee แนะนำอาจเพื่อความสะดวกในการที่จะให้ผู้จ่ายเงินรู้และหักภาษี ณ ที่จ่ายให้ถูกต้องเท่านั้น

กรณีมีข้อสอบถามเข้ามาคุยกันได้นะครับ makorn_718@hotmail.com

ฝน:
สอบถามเรื่องการออกใบกำกับภาษีสำหรับรับเหมาน่ะค่ะคือมีปัญหาเรื่องการหัก ณ ที่จ่ายค่ะ เวลานี้ทางบริษัทได้ออกใบกำกับแบบ ค่าวัสดุรวมกับค่าแรง และทางลูกค้าก็ หัก ณ ที่จ่ายรวมกันเลยค่ะ ถ้าอย่างนี้ต้องการให้ลูกค้า หัก ณ ที่จ่าย หักแต่ค่ะแรงอย่างเดียวต้องออกแยกกันใช้ไหมค่ะ  และอีกอย่างค่ะ คือน่ะเวลานี้ทางบริษัทได้ออกใบกำกับภาษี แบบวัสดุและค่าแรงรวมกันน่ะค่ะจะมีปัญหากับทางใบสรรพากรหรือไม่ค่ะ

แอน:
สอบถามว่าในการออกใบกำกับภาษีจำเป็นต้องลงรายละ

เอียดสินค้าตามinvoice หรือไม่ หรือลงแค่เลขที่ของ invoice มีกฎหมายกำนดไว้หรือไม่

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม