www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ขอคำปรึกษา สำนักงานทำบัญชีที่จ้างอยู่ แอบอ้างชื่อ ผู้สอบบัญชี

(1/2) > >>

POP:
เราจ้างให้ สำนักงานทำบัญชี ทำงบให้ ปี 2549 ย้ำ 2549 จนบัดนี้ ยังไม่ส่งงบให้เราเลย พอสอบถาม ก็แจ้ง ว่า เอกสารอยู่กับผู้สอบ โดยแจ้งชื่อผู้สอบมาให้ แต่ไม่บอกที่ติดต่อ เราเลยค้นจาก google  เลย ติดต่อกับผู้สอบได้ ปรากฎว่า ผู้สอบแจ้ง ว่า ไม่ใช่ผู้สอบของสำนักงานนี้

เราจะทำอย่างไร กับสำนักงานนี้ได้ บ้าง

เพราะ ตอนยื่น ภงด 51 สำนักงาน ก็ใช้ชื่อ ผู้สอบคนนี้

แล้ว งบ 2549 ยังไม่ส่ง ดำเนินการกับ สำนักงานนี้ ยังไงดี

มุก:
    ให้ขอเอกสารคืนจากสำนักงานบัญชีนั้น และมาจัดทำเองหรือจ้างสำนักงานบัญชีอื่นที่น่าเชื่อถือได้ทำ โดยยอมเสียค่าปรับหรือเงินเพิ่มปีที่ได้ทำส่ง

มุก:
ขอแก้ไข ปีที่ไม่ได้ทำส่ง ปี 2549

ซิกนัส:
เอาเอกสารคืนทันทีแล้วจ้างบริษัทใหม่ทำ  แต่ก่อนเสียเบี้ยปรับเงินเพิ่มเราทำสัญญากับบริษัทนี้ไว้หรือเปล่าว่าเมื่อเกิดผลเสียหายอันเนื่องจากงานที่ล่าช้าหรือขัดต่อที่สำนักงานบัญชีรับรอง สำนักงานบัญชีจะต้องรับผิดชอบ ถ้าทำไว้ล่ะก็เอาคืนเลยตรงเบี้ยปรับเงินเพิ่มไง และแจ้งสภาวิชาชีพบัญชีทันทีเพื่อเอาผิดตามกฎหมายต่อไป

korn:
ลองเข้ามาคุยรายละเอียดกันก่อนซิครับ เผื่อจะได้ช่วยกันแก้ไข makorn_718@hotmail.com

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม