www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ค่าบริการที่ได้รับจากต่างประเทศ

(1/1)

เฟิน:
รบกวนสอบถามข้อมูลครับ ถ้าบริษัทรับจ้างตรวจเช็คเครื่องจักรในโรงงานที่ประเทศไทยให้กับ บริษัทที่อยู่ต่างประเทศ (บริษัทขายเครื่องจักรเข้ามาให้ลูกค้าที่ประเทศไทย โดยที่ให้เราเป็นคนดูแลแก้ปัญหาเครื่องจักรให้) โดยไม่มีการทำสัญญาแต่งตั้งหรือว่าจ้าง โดยที่บริษัทต่างประเทศจะทำการจ่ายค่าจ้างมาให้ทีเดียวตอนสิ้นเดือน ไม่ทราบว่าจะต้องเสียภาษีอย่างไรครับ? จะต้องมีการจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยหรือไม่ครับ? บริษัทที่ต่างประเทศจะไม่ได้หักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ครับ ไม่ทราบเราต้องนำส่งเองหรือเปล่าครับ? ขอบคุณมากครับขอแสดงความนับถือ

เฟิน:
เพิ่มเติมครับ บริษัทได้มีการจด มูลค่าเพิ่มไว้แล้ว แต่ยังไม่ได้เปิดดำเนินการครับ รายได้ต่อเดือนน่าจะประมาณ 70000-90000 ครับ รวมทั้งปีโดยที่ยังไม่ได้หักค่าจ้างของพนักงานประมาณ 1 ล้านบาทครับ

consultant:
ให้บริการในประเทศ เป็นบริการที่ถูกใช้ในประเทศด้วย มี VAT 7% ค่ะ ถึงแม้เงินจะจ่ายจากต่างประเทศก็ตาม ส่วนภาษีหัก ณ ที่จ่าย คนจ่ายเค้าไม่มีหน้าที่หัก (เนื่องจากไม่มีสำนักงานในประเทศไทย) ก็ไม่ต้องทำอะไรค่ะ

เฟิน:
ขอบคุณ คุณ consultant ครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม