www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ค่าเลี้ยงส่งพนักงาน และค่าเลี้ยงรับรองพนักงานใหม่

(1/2) > >>

นิดนิด:
บริษัทมีการเลี้ยงส่งพนักงานและ เลี้ยงรับพนักงานใหม่ โดยการพาไปทานอาหาร โดยมีใบเสร็จเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่ม ไม่ทราบว่าจะถือเป็นค่าใช้จ่ายอะไรดี และภาษีซื้อขอคืนได้หรือไม่

ซิกนัส:
ภาษีซื้อจากค่ารับรองบวกเป็นค่าใช้จ่ายเลย เช่นค่าอาหาร400  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 28 บาท ให้ลงเป็นค่ารับรอง428  บาทเลย(ค่าอาหารและเครื่องดื่มจากการต้อนรับพนักงานใหม่ถือเป็นรายจ่ายของกิจการได้ เพราะในการรับรองพนักงานจะต้องมีพนักงาน ผู้บริหารของพนักงานมีส่วนร่วมในการเลี้ยงรับรอง จึงสามารถลงเป็นค่ารับรองได้)

nee:
กรณีจะบันทึกเป็นค่ารับรองได้ จะต้องเป็นการรับรองลูกค้าเท่านั้น   ส่วนจะบันทึกเป็นรายจ่ายได้หรือไม่ทางภาษีอากรต้องไปดูว่ามีอยู่ในข้อบังคับของบริษัท เป็นสวัสดิการของพนักงานหรือไม่ ถ้าไม่มีถือเป็นรายจ่ายต้องห้ามคะ

k:
อยากทราบว่าถ้าเป็นค่าอาหารเลี้ยงพนักงานในวันประชุมจะสามารถลงเป็นค่ารับรองได้หรือไม่ถ้าไม่จะให้ลงเป็นค่าใช้จ่ายอะไรคะรบกวนตอบด้วยค่ะ

town:
ไม่ได้ เพราะ ค่ารับรองเป็นการรับรองลูกค้าไม่ใช่พนักงาน  ดังนั้นควรลงเป็นค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด หรือ สวัสดิการดีกว่าครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม