www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

กิจการทำอพาร์ทเม้นท์

(1/1)

สุนทร:
ไม่ได้จด vat ค่าห้องไม่มีเฟอร์ คิด2000 ถ้ามีเฟอร์คิด 2500 กิจการไม่ได้แยกค่าเช่าและค่าเฟอร์ออกจากกัน

1. สรรพากรจะบังคับให้แยกเพื่อจะได้คิดค่าเฟอร์เป็นค่าบริการเมื่อนำไปรวมกับรายได้ค่าน้ำ ไฟ โทรจะได้ถึงล้านแปด

2. ถ้าหากภายหน้า เราค่อยมาแยกค่าห้องกับค่าเฟอร์ จะมีความผิดมั้ยครับ

007:
ส่วนใหญ่การคิดแยกค่าเช่าห้องกับเฟอร์นั้นเพื่อเลี่ยงภาษีโรงเรือน 12.5% ครับ  ถ้าคิดว่าค่าเช่าเฟอร์ฯและค่าน้ำไฟจะเกิน 1.8 ล้านต่อปี ก็ควรเข้า vat ตั้งแต่แรกๆครับ จะได้ขอคืนภาษีซื้อสำหรับค่าเฟอร์ ค่าน้ำ ค่าไฟได้ครับภายภาคหน้าหากมีการทำสัญญาเช่าใหม่ และมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในสัญญาใหม่ ก็ไม่มีความผิดอะไรครับซิกนัส:
ถามสรรพากรก่อนครับว่าเขาจะให้แยกบัญชีตรงนี้เมื่อไหร่  แต่เรื่องจดvatน่ะ น่าเริ่มตั้งนานแล้ว

xxx:
1.  ท่านสรรพากรมีอำนาจประเมิน  เพื่อบีบให้เข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม  จะได้ง่ายต่อการตรวจสอบครับ2.  ถ้ามองในแง่ความผิด  คงผิดเพราะสรรพากรจะประเมินเอาครับ  แต่ถ้าคุยได้ไม่ต้องแยก  ก็น่าจะดีกว่าครับนำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม