www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

บริษัทออกค่าภาษีแทน

(1/1)

บัญชีมือใหม่เอี่ยม:
1.ผมอยากทราบว่าถ้าบริษัทจ่ายโบนัสให้กรรมการแล้วบริษัทออกค่าภาษีแทนกรรมการ

เฉพาะภาษีที่เกิดขึ้นมาจากโบนัส ได้หรือไม่ และต้องบันทึกอย่างไร2.ตารางที่สรรพากรแสดงการคำนวนการออกภาษีแทนจนเป็น 0 เป็นยังไงครับ ไม่เคยเห็นตารางที่ว่าเลยครับ

xxx:
1.  ได้ครับ  โดยบันทึกค่าภาษีที่ออกแทน  ให้เป็นโบนัสเพิ่มขึ้นเช่น  กรณีที่ยังไม่ออกโบนัส

Dr.  โบนัส   100,000

Cr.  ธนาคาร    97,000

Cr.  ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง  3,000แต่หากออกภาษีให้

Dr.  โบนัส   103,000

Cr.  ธนาคาร   100,000

Cr.  ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง  3,0002.  ดูตัวอย่างที่  5  ครับ

http://www.rd.go.th/publish/3558.0.html

บัญชีมือใหม่เอี่ยม:
ขอบคุณมากครับสำหรับคำตอบอยากถามคำถามที่คล้ายกันเลยนะครับว่าถ้าบริษัทซื้อประกันชีวิตให้กรรมการ (คำถามที่ 1 บันทึกในส่วนของสวัสดิการหรือค่าตอบแทนกรรมการครับ?)

กรรมการถือเป็นรายได้ต้องเสียภาษี แต่บริษัทบอกว่าจะจ่ายภาษีเฉพาะที่เกิดจากประกันชีวิตที่ซื้อให้เท่านั้น(คำถามที่ 2 ได้หรือไม่ บันทึกอย่างไร)ขอบคุณล่วงหน้าครับสำหรับคำตอบ

ซิกนัส:
ลงบัญชีค่าภาษีที่ออกให้พนักงานเป็นค่าใช้จ่ายบวกกลับทางภาษี เพราะค่าภาษีที่บริษัทออกให้พนักงานถือเป็นประโยชน์ส่วนเพิ่มของพนักงาน เพราะยังไงก็ตามพนักงานก็ต้องยื่นแบบ ภงด90 ซึ่งเป็นมาตราฐานที่รู้กันว่าภาษีดังกล่าวเกิดจากส่วนที่ดึงหักออกมาจากค่าโบนัส  ดังนั้นภาษีที่ออกให้พนักงานจึงถือเป็นรายจ่ายต้องห้าม เวลาจัดทำกระดาษทำการตรวจสอบเงินเดือนและโบนัส จะมีปัญหาน่ะ แต่ถ้าทำอย่างที่ข้างบนบอกค่าภาษีมันจะไม่ใช่30,000 น่ะ(ภาษีโบนัสหัก ณ ที่จ่ายมัน10%นี่)เชื่อเราดิรับรองไม่เกิดปัญหา

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม