www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

วางแผนภาษี

(1/1)

พอล:
คือ ว่า มีพี่น้อง 6 คน กำลัง จะได้มรดก ซึ่งเป็นที่ดิน ทำธุรกิจได้ และมีคนมาขอเช่า จะวางแผนภาษี อย่างไรดี พี่น้อง ทั้ง 6 คน ต่างคนก็ มีรายได้ กันอยู่แล้ว

1. คือถ้า คนมาขอเช่า เขาเอา 20 ปี ถ้าได้เงินก้อนล่วงหน้ามาก่อนจำนวนหนึ่ง แล้ว ก็ เป็นค่าเช่า รายปี  ทั้ง เงินล่วงหน้า และ ก็ เงินค่าเช่ารายปี เรา ต้อง มาหาร 6 แล้ว ก็ แยก เสียภาษีเอง ใช่ไหม

2.  พี่น้องแต่ละคน ไม่อยาก เอาไปรวม กับฐานภาษีเก่าอยู่ เพราะว่า ฐานภาษี มันก็ สูง ขึ้น มาก ( ปีที่เรารับเงินล่วงหน้า )แต่ปีต่อ ๆ ไป ก็ ไม่เท่าไหร่

3. ถ้าเราให้เงินล่วงหน้า ตกเป็น ของ เจ้ามรดก  แล้ว ค่าเช่าให้ตกกับ ทายาท ได้ไหม  แล้ว จะ ต้องทำเอกสารอะไรอีกไหม มีวิธี ไหน ที่พอจะทำได้บ้างค่ะ

4. ถ้า เราจด ทะเบียน ในรูป บริษัท พี่น้อง ทั้ง 6 คน  ได้ไหม ถ้า จดได้ รายจ่าย จะมีอะไรได้บ้าง

ขอขอบคุณ สำหรับคำชี้แนะ ล่วงหน้า ขอบคุณ ครับ

007:
ที่ดินเป็นชื่อของใครครับ ถ้ากำลังจะได้มรดกแสดงว่ายังไม่ได้ใช่ไหมครับ  ผมแนะนำให้แบ่งแยกโฉนดและโอนที่ดินโดยการยกให้ลูกตั้งแต่ที่เจ้าของยังไม่เสียชีวิตครับ แล้วค่อยวางแผนภาษีเงินได้ของที่ดินต่อไป

xxx:
1.  การมีชื่อรวมกัน  ต้องเสียภาษีในนามรวมกันทั้ง  6  คนครับ  ไม่แยกเสียในนามของแต่ละคน2.  ไม่ต้องนำไปรวมอยู่แล้วครับ  เพราะจะต้องเสียในนามทั้ง  6  คนร่วมกันครับ3.  ไม่สามารถทำได้ครับ  เพราะเจ้าของร่วมทั้ง  6  คนยังมีชีวิตอยู่  และไม่ได้มีการแก้ไขชื่อเจ้าของร่วม  ดังนั้นหากจะมีการเปลี่ยนแปลง  ผู้มีชื่อเจ้าของร่วมอีก  5  คนต้องยินยอมด้วย  จึงจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ครับ4.  สามารถทำได้  แต่จะต้องทำว่าขาย  จากบุคคลธรรมดาทั้ง 6  ขายให้กับนิติบุคคลที่จะจัดตั้งขึ้นมาใหม่  ซึ่งจะต้องเสียภาษีและค่าธรรมเนียมการโอนดังนั้นจึงควรพิจารณาให้รอบครอบก่อนครับว่า  การจะดำเนินนั้น  คุ้มค่าหรือไม่นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม