www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างไรบ้าง

(1/1)

myrain:
1.จดบะเบียน หจก.เดือนกค. เริ่มขายสินค้าไปเดือน สค. มีสินขายคืนกลับมาเดือน ตค. จะต้องเสียภาษีตั้งแต่เดือนไหนคะ

2.ขั้นตอนการเสียภาษีทำอย่างไรบ้าง

รบกวนผู้รู้ตอบแบละเอียดเลยนะคะ เพราะเพื่งทำธุรกิจค่ะ

มุก:
การเสียภาษีและขั้นตอนการเสียภาษี

เสียภาษีเดือน ก.ค. โดยให้ยื่นภ.พ.30 ไม่มียอดขายและยอดซื้อ ภาษีขายและภาษีซื้อ

ส่วนเดือนส.ค. มียอดขาย ยอดซื้อเดือนก.ค. ให้นำมาคำนวณภาษีขายและภาษีซื้อ และคำนวณว่าเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่

เดือน ต.ค. ถ้ามีการส่งสินค้าคืนให้นำมาขอคืนภาษี

หรือถ้ามียอดขาย คำนวณภาษีขาย และนำสินค้าคืน คำนวณภาษีซื้อ และหักกลบลบกันคำนวณว่าเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ ต่อไป

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม