www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

หนังสือรับรองห้าง

(1/1)

AE:
หนังสือรับรองห้างมีอายุกำหนด 3เดือนหรือ 6 เดือน ค่ะ ถึงจะไปคัดสำเนาใหม่ ไม่แน่ใจค่ะ

xxx:
หนังสือรับรอง  ไม่มีกำหนดเรื่องอายุครับ  เพียงแต่หน่วยงานหรือผู้ที่เราติดต่อต้องการหนังสือรับรอง  ฉบับคัดรับรองไม่เกินกี่เดือน   ซึ่งจะแตกต่างกันตามแต่หน่วยงานที่ร้องขอเอกสารนั้นครับ   แต่โดยส่วนใหญ่มักจะขอฉบับคัดรับรองไม่เกิน  6  เดือนครับAE:
ขอบคุณ คุณ xxx มากๆค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม