www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนผู้ถือหุ้นมีเอกสารอะไรประกอบบ้าง

(1/1)

ทยาภรณ์:
บริษัท ไม่มีการเพิ่มทุน หรือลดทุนแต่อย่างใด เป็นการซื้อขายหุ้นกันระหว่างกรรมการ และเอกสารที่จะต้องใช้ยื่นในการจดทะเบียนเปลี่ยนสัดส่วนผู้ถือหุ้นมีอะไรบ้างคะ?

xxx:
1.  หนังสือนำส่งนายทะเบียน  ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

2.  บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น  ตามแบบ บอจ.5  ฉบับใหม่

3.  หากต้องการคัดรับรองสำเนาออกมา  ก็เตรียมแบบขอคัดรับรองครับ

วราพร:
กม.บังคับหรือไม่ว่าต้องมีรายชื่อผู้ถือหุ้นอย่างต่ำกี่คน?  เดิมมีอยู่ 7 คน  แต่ปัจจุบันถ้าต้องการเหลือแค่ 2 คน  ทำได้หรือไม่

town:
ถ้าผู้ถือหุ้นของบริษัท  กฏหมายกำหนดให้มีผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 คนครับ   เหลือ  2  คนทำไม่ได้ครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม