www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ใบกำกับภาษี

(1/1)

มิ้ม:
ในกรณีที่ออกใบกำกับภาษีให้ลูกค้าไปแล้ว ต่อมาสินค้าชำรุด ลูกค้าคืนของ ไม่ทราบว่าจะสามารถเปิดใบกำกับภาษีขึ้นมาอีกใบ และใส่เป็นจำนวนติดลบเพื่อเป็นการคืนสินค้าได้หรือไม่ค่ะ

AE:
ออกเป็นใบลดหนี้/ใบกำกับภาษี ในจำนวนที่เท่ากับลูกค้าคืนของ แล้วค่อยออกใบกำกับภาษีใบใหม่ได้ตามปกติ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม