www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ถามต่อจาก 11565 นะคะ เจ้าหนี้เช่าซื้อรถยนต์

(1/1)

นินา:
บริษัทซื้อรถยนต์เมื่อวันที่ 1/11/48 ในราคา 1,141,157.01 จ่ายเงินดาวน์ 286,951.40 (เป็นราคายังไม่รวม vat) ดังนั้นเจ้าหนี้เช่าซื้อที่ยังไม่รวมดอกเบี้ยคือ 854,205.61 ดอกเบี้ยทั้งสิ้นจำนวน 70,489.67 รวมเป็นเจ้าหนี้เช่าซื้อ 924,695.28 แต่ต้นปีมีเจ้าหนี้เช่าซื้อยกมา 934,456.- ถามว่า

1.จำนวนเจ้าหนี้เช่าซื้อที่บันทึกไว้ 924,695.28 ถูกต้องหรือไม่ค่ะ และ

2.หากข้อ 1 ถูกต้อง จะต้องปรับปรุงบัญชีเจ้าหนี้เช่าซื้อต้นปี 49 อย่างไรค่ะ

ดอกเบี้ยจ่ายปี 48 = 3,916.10 จ่ายค่างวด 25,685.98 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1,798.02 รวมค่างวดที่จ่ายแต่ละงวด 27,484 ดังนั้นปี 48 ค่างวดที่จ่ายไปแล้ว 51,371.96 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่มปี 48 3,596.04 รวมชำระหนี้เจ้าหนี้เช่าซื้อไปแล้ว 54,968.- ค่ะ

007:
1. ถูกครับ

2. แสดงว่ายังไม่ได้บันทึกรายการชำระหนี้ และรายการตัดบัญชีดอกเบี้ยเช่าซื้อครับ ก็ให้ปรับปรุงการจ่ายชำระหนี้ และตัดดอกเบี้ยเช่าซื้อรอตัดบัญชีเป็นดอกเบี้ยจ่ายครับนำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม