www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ช่วยคำนวณให้ด้วยค่ะ

(1/1)

วิภาวรรณ:
กรรมการยืมเงินบริษัท

ในปี 49 เดือนตุลาคม - ธันวาคม เดือนละ 25,000 ผู้สอบตั้งดอกเบี้ยค้างรับไว้ 250 บาท

ในปี 50 เดือนมกราคม - มีนาคม เดือนละ 25,000

ช่วยคำนวณให้ด้วย  จะยื่นในสิ้นเดือนกันยายน  แล้วแบบ ภาษีธุรกิจเฉพาะ 3.3$   (3.3$  คืออะไรมีแบบนี้ด้วยเหรอ)

ในปี 50 เดือนเมษายน - กันยายน กรรมคืนเงินให้บริษัท เดือนละ 25,000 โดยยังไม่จ่ายดอกเบี้ย

ถ้าในปี 50 สิ้นเดือนกันยายนจะตัดดอกเบี้ยรับให้หมดจะต้องทำยังไง ช่วยคำนวณให้ด้วยเถอะค่ะ และต้องยื่นแบบยังไงเมื่อไหร่

***** เงินที่คืนนั้นกรรมการให้หักจากเงินเดือนไว้เดือนละ 25,000 ค่ะ จะต้องทำยังไง ถ้าหากไม่ตัดเป็นหนี้สูญ

007:
ช่วยถามใหม่ครับ เพราะเคยตอบไปสองรอบแล้ว แสดงว่าผมตอบยังไม่ตรงจุดxxx:
ภาษีธุรกิจเฉพาะ  กฏหมายกำหนดให้เสียในอัตราร้อยละ 3.3  ครับ  ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษีธุรกิจเฉพาะได้ที่

http://www.rd.go.th/publish/306.0.htmlลองปรึกษาวิธีการคำนวณดอกเบี้ยและภาระภาษีกับทางผู้สอบบัญชีดูครับ  จะได้ข้อมูลที่ครบถ้วนกว่าเนื่องจากเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของกิจการครับนำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม