www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

การหักค่านายหน้ามีขั้นต่ำในการหักหรือไม่

(1/1)

สุกัญญา:
ค่านายหน้าจากการขายสินค้า ปรกติเหรดในการหักคิดกี่เปอร์เซ็นต์  และหักจากยอดขั้นต่ำเท่าไหร่ค๊ะ

007:
ถ้าเราจ่ายค่านายหน้าให้บุคคลธรรมดา ต้องคำนวณตามอัตราก้าวหน้าครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม