www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

แจ้งทำบัญชีล่าช้า

(1/1)

ไก่:
เป็นพนักงานของบริษัท ทำบัญชี ตั้งแต่ มค.50

แต่แจ้งรับทำบัญชี 5 กค.50  และวันที่แจ้งทำบัญชี เป็นวันที่ 1 กย.50  จะมีผลอย่างไรบ้าง

xxx:
ตาม พรบ.การบัญชี พ.ศ. 2543  กำหนดให้ผู้ทำบัญชีแจ้งชื่อภายใน 60 วันนับแต่เริ่มทำบัญชีครับ  ส่วนบทกำหนดโทษคงต้องลองศึกษาจาก พรบ. ดูอีกทีครับ

yui:
อยากทราบว่ามีบทกำหนดโทษอย่าไรถ้าแจ้งทำบัญชีล่าช้า ลองหาแล้วไม่เจอค่ะ

ณัฐ :
รับจ้างทำบัญชี ครบวงจร   โดย  ณัฐ การบัญชี              

ราคาตามสภาพเศรษฐกิจ            

รับทำบัญชีรายเดือน  , รายปี  ปิดงบประจำปี , เป็นที่ปรึกษา            

ยื่นแบบ ภ.พ.30  ภ.ง.ด.3 ,53  ประกันสังคม              

ให้คำปรึกษา สำหรับลูกค้าเรา ตลอดเวลา              

พร้อมแนะนำเอกสารที่ใช้จัดทำบัญชี สำหรับกิจการเปิดใหม่             

ตลอดจน  วางระบบบัญชี  ให้ถูกต้องตามหลักสรรพากร               

สนใจ โทร 081-440-4567               

*** ถูกกว่าจ้างพนักงานประจำ ***              

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม