www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

การแจ้งยกเลิกการทำบัญชีบริษัทเดิม

(1/1)

งงงง:
คือจะออกจากงาน แล้วไปทำบัญชีบริษัทใหม่ สามารถแจ้งยกเลิกการทำบัญชีบริษัทเก่าทางอินเตอร์เน็ต เหมือนกับการแจ้งชั่วโมงอบรมบัญชีหรือไม่ หรือต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร(เป็นจดหมาย)

xxx:
สามารถแจ้งยกเลิกทางอินเตอร์เน็ตได้ครับ  แต่ควร print ข้อมูลการแจ้งยกเลิกออกมาเก็บไว้เป็นสำเนาด้วยครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม