www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

เงินเดือนเท่าไหร่

(1/1)

บัวหุบ:
ทำงานในสำนักงานบัญชี เซ็นผู้ทำบัญชีด้วย ควรเรียกเงินเดือนเท่าไหร่ มีเพื่อนที่ทำที่สำนักงานบัญชี ไม่ได้เซ็นผู้ทำบัญชี ได้เงินเดือนเริ่มต้น 17,000 บาท

007:
เงินเดือน 17,000 ควรมีคุณสมบัติดังนี้ครับ

- ตรวจงานบัญชีสำหรับทุกๆ ธุรกิจได้(ซื้อมาขายไป ผลิต บริการ รับเหมาก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย์ นำเข้าส่งออก ฯลฯ )

- แนะนำระบบและวางระบบบัญชี (เขียน flowchart ,เขียนคำอธิบายระบบงาน, มอบหมายหน้าที่ในแต่ละตำแหน่งงานให้กับลูกค้าได้  

- เก่ง ขยัน อดทน ทำงานภายใต้ความกดดันได้

- มีภาวะการเป็นผู้นำสูง

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม