www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

หน้าที่ของบริษัทรับทำบัญชีจริงๆ แล้วทำอะไรให้บ้าง

<< < (2/4) > >>

เจ๊ดัน:
ถ้าทำงานติดต่อกันมาหลายปีแล้ว  และงานเพิ่มขึ้นทุกปี  สำนักงานรับผิดชอบเรื่องการปิดงบและไม่เคยยื่นแบบล่าช้า  ก็น่าจะต้องขึ้นเงินเดือนกันบ้างล่ะค่ะ  เป็นเรื่องปกติ  เพราะถ้าเราจ้างพนักงานประจำบริษัทเองก็ยังต้องปรับเงินเดือนกันทุกปีค่ะ  และถ้าจ้างสมุห์บัญชีเองด้วยแล้วปัจจุบัน  2 หมื่นบาทต่อเดือนก็คงเอาไม่อยู่มั๊งคะ...ถ้าคิดว่าที่จ้างอยู่แพงไป  ไม่คุ้มก็เปลี่ยนสำนักงานใหม่ค่ะ  แต่ต้องดูดี ๆ นะคะ  บางทีดูที่ราคาถูกอย่างเดียวไม่ได้  เดี๋ยวจะหนีเสือปะจรเข้ค่ะ

ยุวดี:
รับจ้างทำบัญชี บริการตรวจสอบบัญชี รับจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ



***บริการรจดทะเบียนธุรกิจ

1. จดทะเบียนบริษัท 9,000 บาท ( ฟรีจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม, จดเลขประจำตัวผู้เสียภาษี )

2. จดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน 4,000 บาท (ฟรีจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม, เลขประจำตัวผู้เสียภาษี)

3. แก้ไขเปลี่ยนแปลงบริษัท เช่น ทุนจดทะเบียน แก้ไขกรรมการ แก้ไขบัญชีผู้ถือหุ้น แปรสภาพเป็น  มหาชน ฯลฯ

4. ขึ้นทะเบียนประกันสังคม 800 บาท



***บริการรับทำบัญชีรายเดือน

 ( ราคา ขั้นต่ำ 499 บาท/เดือน )

1.จัดทำบัญชีโดยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปที่สรรพากรยอมรับ

2. จัดทำสมุดบัญชี,รายงานทางบัญชีต่างๆ ตามที่กฎหมาย และสรรพากรกำหนด

3. จัดทำรายงานภาษีซี้อ - ขายพร้อมยื่น ภพ.30

4. คำนวณและยื่นแบบภาษีรายเดือน ซึ่งได้แก่ ภงด. , ภงด.3 , ภงด.53 , ภงด.1ก และประกันสังคม. 5. ปิดบัญชีรายเดือน/รายปี  จัดทำงบการเงิน (งบดุล งบกำไรขาดทุน ฯลฯ)

6. จัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบคงเหลือ

7. รับปรึกษาวางแผนภาษี วางระบบบัญชี



***บริการตรวจสอบบัญชี

 (ราคา 4,500 บาท )

1. ตรวจสอบบัญชี-งบการเงิน โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่มีประสบการณ์

2.เสนอข้อสังเกตและให้คำปรึกษาแนวปฏิบัติที่ถูกต้องในการจัดทำบัญชี

3.ทำภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภงด.51) และภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี (ภงด.50)  ยื่นแบบนำส่งงบการเงิน(ส.บช.3) ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 4.จัดทำงบการเงินซึ่งรวมหมายเหตุประกอบงบการเงิน และเอกสารประกอบการยื่น

ต่อกระทรวงพาณิชย์และ กรมสรรพากร



สนในราคาต่อรองกันได้นะค่ะ ราคาประหยัดตรวจสอบได้



ติดต่อ ยุวดี

โทร.083-611-9612,081-606-5114 ,02-970-5694  ต่อ 401

e-mail : y_prabsamut@hotmail.com

เด:
ทางเดินของเอกสารบัญชีเจ้าหนี้เป็นอย่างไรค่ะ

เด:
ทางเดินของเอกสารบัญชีเจ้าหนี้เป็นอย่างไรค่ะ

ราศ:
มีบริษัทรับทำทำบัญชีเรียกไปสัมภาษณ์งาน แล้วตกลงรับเราเข้าทำงาน  เราก็อุสาห์ ลาออกจากงานที่เก่า แต่พอจะเริ่มทำเท่านั้นแหละ กับโทรมาปฎิเสธว่าตอนนี้ยังไม่สะดวกรับพนักงาน น่าเกลียดที่สุดเลย น่าเอยชื่อบริษัทจริงๆเลย

ไม่สงสารคนตกงาน

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

[*] หน้าที่แล้ว

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม