www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

หน้าที่ของบริษัทรับทำบัญชีจริงๆ แล้วทำอะไรให้บ้าง

(1/4) > >>

อุดม:
รบกวนถามรายละเอียดของบริษัทรับทำบัญชีหน่อยนะครับ คือผมเปิดกิจการมาได้หลายปีแล้วใช้บริการการทำบัญชีกับบริษัทรับจ้างทำบัญชี จากแรก ๆ เดือนละ 1,500 บาท จนเดี๋ยวนี้จ้างทำอยู่เดือนละ 5,000.00 บาท ทุกสิ้นเดือนต้องเตรียมเอกสารรับจ่ายไปให้เค้าที่บริษัท ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นทุกปี บริษัทรับทำบัญชีให้เหตุผลว่ารายการของกิจการเยอะขึ้นงานเอกสารเยอะขึ้น ผมเข้าใจครับ

แต่ถามหาข้อมูลทางการเงิน ทางบริษัทเค้าไม่เห็นสรุปให้เลยมีคำถามครับว่า

1. ถ้าถามยอดเจ้าหนี้ ลูกหนี้คงเหลือ บริษัทบัญชีมีหน้าที่

ให้ข้อมูลได้ไหมค่ะ ว่ามียอดค้าง ณ สิ้นเดือนเท่าไร2. หากมีการขอข้อมูลงบการเงิน งบกำไรขาดทุน ค่าใช้จ่าย รายได้ จากสรรพากร หรือประกันสังคม บริษัทรับทำบัญชีมีหน้าที่ให้ข้อมูลนี้ใช่หรือไม่ครับ

007:
ทั้งข้อ 1 และ 2 ต้องทำให้หมดครับ ต้องดูว่าเค้าสามารถทำให้ได้ทุกเดือนหรือไม่ ถ้าไม่ได้แสดงว่าเค้าอาจทำงานปีละครั้ง และไม่อาจดูแลวางแผนด้านภาษีให้เราได้อย่างทันท่วงทีครับหน้าที่ของการรับทำบัญชีมีดังนี้ครับ1. ยื่นแบบประจำเดือน ประกอบด้วย

- ให้คำแนะนำการยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม - VAT เพื่อให้สอดคล้องกับสรรพากร

- จัดทำและยื่นภาษีเงินได้พนักงานหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.1)

- จัดทำและยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.3)

- จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.53)

- จัดทำและยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม - VAT (ภพ.30)

- จัดทำรายงานภาษีซื้อและรายงานภาษีขายประจำเดือน

- จัดทำและยื่นเงินสมทบประกันสังคมประจำเดือน

- ให้คำปรึกษาปัญหาภาษีตลอดปี

2. ยื่นแบบประจำปี ประกอบด้วย

- จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภงด.51) และภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี (ภงด.50)

- จัดทำและยื่นแบบนำส่งงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์ (สบช.3)

- จัดทำและยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่ายพนักงานประจำปี (ภงด.1ก)

3. ปิดบัญชีประจำเดือน ประกอบด้วย

- ให้คำแนะนำวิธีการบัญชีเพื่อผลด้านภาษีอากรที่ดีและถูกต้อง

- ให้คำแนะนำระบบบัญชี ผังทางเดินเอกสาร รวมถึงเอกสารเบื้องต้นที่จำเป็นในการบันทึกบัญชี

- บันทึกรายการค้าประจำเดือน จัดทำสมุดบัญชีซื้อ, สมุดบัญชีขาย, สมุดบัญชีรับเงิน, สมุดบัญชีจ่ายเงิน, สมุดบัญชีจ่ายเงินสดย่อย, สมุดรายวันทั่วไป และบัญชีแยกประเภท

- จัดทำงบทดลองและงบการเงิน

- จัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

- จัดทำทะเบียนสินทรัพย์

- จัดทำรายละเอียดประกอบบัญชีที่สำคัญเช่นรายละเอียดลูกหนี้, รายละเอียดเจ้าหนี้ เป็นต้น

- ลงทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี

- ให้คำปรึกษาปัญหาบัญชีอุดม:
ขอบคุณมากครับ

สุณิษา:
1.ถ้าสำนักงานบัญชีมีการปิดบัญชีให้ทุกเดือน ก็สามารถบอกได้ตลอดเวลา ซึ่งโดยหลักแล้วต้องรู้ข้อมูลตลอดเวลา(ตอนนี้ดิฉันก็ปิดบัญชีให้ลูกค้าทุกเดือนทำให้ทราบยอดได้ตลอดเวลาค่ะ)

2.ปกติค่าทำบัญชีจะต้องตกลงกันตั้งแต่ตอนแรกว่าราคาดังกล่าวนี้ได้รวมยื่นเอกสารทั้งหมดแล้วยัง

 แนะนำตัวก่อนนะค่ะ

เป็นสำนักงานบัญชีเปิดใหม่ค่ะ ชื่อ สำนักงาน คลังบัญชีและภาษีอากร   ราคาประหยัดมากที่สุดค่ะ ปัจจุบันเรามีบริการดังต่อไปนี้

สุณิษา:
1.ถ้าสำนักงานบัญชีมีการปิดบัญชีให้ทุกเดือน ก็สามารถบอกได้ตลอดเวลา ซึ่งโดยหลักแล้วต้องรู้ข้อมูลตลอดเวลา(ตอนนี้ดิฉันก็ปิดบัญชีให้ลูกค้าทุกเดือนทำให้ทราบยอดได้ตลอดเวลาค่ะ)

2.ปกติค่าทำบัญชีจะต้องตกลงกันตั้งแต่ตอนแรกว่าราคาดังกล่าวนี้ได้รวมยื่นเอกสารทั้งหมดแล้วยัง

แนะนำตัวก่อนนะค่ะ

เป็นสำนักงานบัญชีเปิดใหม่ค่ะ ชื่อ สำนักงาน คลังบัญชีและภาษีอากร ราคาประหยัดมากที่สุดค่ะ ปัจจุบันเรามีบริการดังต่อไปนี้

                      รับจ้างทำบัญชี บริการตรวจสอบบัญชี รับจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ                ..............บริการรจดทะเบียนธุรกิจ..........1. จดทะเบียนบริษัท 4,000 บาท ( ฟรีจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม, จดเลขประจำตัวผู้เสียภาษี )

2. จดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน 3,000 บาท (ฟรีจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม, เลขประจำตัวผู้เสียภาษี)

3. ขึ้นทะเบียนประกันสังคม 1,000 บาท                 .........บริการรับทำบัญชีรายเดือน......

      ( ราคาเริ่มต้นเพียง 1,000 บาท/เดือน )1.จัดทำบัญชีโดยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปที่สรรพากรยอมรับ

2. จัดทำสมุดบัญชี,รายงานทางบัญชีต่างๆ ตามที่กฎหมาย และสรรพากรกำหนด

3. จัดทำรายงานภาษีซี้อ - ขายพร้อมยื่น ภพ.30

4. คำนวณและยื่นแบบภาษีรายเดือน ซึ่งได้แก่ ภงด.1 , ภงด.3 , ภงด.53 ,และประกันสังคม.

5. ปิดบัญชีรายเดือน/รายปี

6. จัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบคงเหลือ                   ..........บริการตรวจสอบบัญชี.........

             (ราคาเริ่มต้นเพียง 5,000 บาท )1. ตรวจสอบบัญชี-งบการเงิน โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่มีประสบการณ์

2.เสนอข้อสังเกตและให้คำปรึกษาแนวปฏิบัติที่ถูกต้องในการจัดทำบัญชี

3.ทำภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภงด.51) และภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี (ภงด.50)

4.จัดทำงบการเงินซึ่งรวมหมายเหตุประกอบงบการเงิน และเอกสารประกอบการยื่น

ต่อกระทรวงพาณิชย์และ กรมสรรพากร

             สนในราคาต่อรองกันได้นะค่ะ e-mail : sunisa_r2524@hotmail.com

                                  ติดต่อคุณ : สุณิษา 086-0896768

 นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม