www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

จ่ายค่าเบี้ยประกันชีวิตให้แม่ซึ่งไม่มีรายได้

(1/1)

อ๋อย:
ทำประกันชีวิตให้แม่นำมาลดหย่อนใน ภงด 94 ได้หรือไม่คะ

007:
ผู้มีเงินได้ที่ทำประกันสุขภาพลูกกตัญญูให้บิดามารดา หรือบิดามารดาของคู่สมรสที่มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพ (มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อคนต่อปี) ให้สามารถนำค่าเบี้ยประกันภัยสุขภาพลูกกตัญญูที่จ่ายไปนั้นไปลดหย่อนภาษีได้ตามที่ตนเองได้จ่ายไปจริงแต่ไม่เกินกว่า15,000 บาท ทั้งนี้สำหรับเบี้ยประกันภัยที่ได้จ่ายในปี พ.ศ. 2549 เป็นต้นไป

ไม่มีการจำกัดจำนวนบุตรที่จะทำประกันภัยสุขภาพลูกกตัญญูให้บิดา มารดาhttp://www.avaccount.com/wb/show.php?No=3089&c=actอ๋อย:
ขอบคุณมากค่ะคุณ 007 แต่นิดนึงนะคะคือประกันที่ทำให้แม่ไม่ได้เป็นประกันสุขภาพค่ะแต่เป็นประกันชีวิต หักได้เหมือนกันรึเปล่าคะ

xxx:
จะต้องเข้าเงื่อนไขตามนี้ครับ1.4 เบี้ยประกันภัย  ที่ผู้มีเงินได้จ่ายไปในปีภาษี สำหรับการประกันชีวิตของผู้มีเงินได้ตามจำนวนที่จ่ายจริง โดยส่วนแรกหักได้ 10,000 บาท ส่วนที่เกิน 10,000 บาท หักได้ไม่เกินเงินได้หลังจากหักค่าใช้จ่าย แต่ไม่เกิน 40,000 บาท ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่กรมธรรม์ประกันชีวิตมีกำหนดเวลาตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป และการประกันชีวิตนั้นได้เอาประกันไว้กับผู้รับประกันภัยที่ประกอบกิจการประกันชีวิตในราชอาณาจักร

       ในกรณีสามีหรือภริยาของผู้มีเงินได้มีการประกันชีวิตและความเป็นสามีภริยาได้มีอยู่ตลอดปีภาษีให้หักลดหย่อนได้ด้วยสำหรับเบี้ยประกันที่จ่ายสำหรับการประกันชีวิตของสามีหรือภริยานั้นตามเกณฑ์ข้างต้น

        การฝากเงินออมสินประเภทสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัว ก็อยู่ในข่ายที่จะขอหักลดหย่อนตามเกณฑ์นี้ได้ด้วยhttp://www.rd.go.th/publish/557.0.html

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม