www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ขั้นตอนการปิดบัญชี

(1/4) > >>

นศษ:
ขั้นตอนการปิดบัญชี

ดี้:
1.บันทึกบัญชี รับ-จ่าย ประจำวัน

2.สรุปยอดประจำเดือน

(ทำทุกๆ เดือน เหมือนกัน)

3.สิ้นปี ปรับปรุงยอดค้างต่างๆ เช่นรายได้ค้างรับ ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ต่างๆ

4.ปิดบัญชีข้างต้น โดยรวมยอดทั้งด้านเดบิตและเครดิต

5.นำรายได้หักค่าใช้จ่าย จะได้กำไรสุทธิทางบัญชี

***ดูยอดรายการปรับปรุง(ถ้ามี)ให้บวกกลับหรือหักออก***

6.นำกำไรสุทธิทางภาษีมาคูณอัตราภาษี

7.บันทึกภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามคำตอบข้อ 6

8.ปิดบัญชีรายได้เข้ากำไรขาดทุน

9.ปิดบัญชีค่าใช้จ่าย(รวมภาษีเงินได้นิติที่บันทึกไว้)เข้ากำไรขาดทุน

10.ปิดผลกำไร(ขาดทุน) เข้ากำไร(ขาดทุน)สะสม

..........น่าจะใช่นะคะ...........

007:
ขอบคุณ คุณดี้ ที่ช่วยตอบครับ

:
ขอบคุณมากค่ะ

กิ:
ขอบคุณ คุณตี๋ที่ให้ความรู้นะคะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม