www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ใบลดหนี้ กับ ภาษีซื้อ

(1/1)

นศษ:
ความสัมพันธ์ของใบลดหนี้ กับ ภาษีซื้อ

town:
ไม่ทราบจะมองในด้านใดครับ  เพราะใบลดหนี้  ส่วนใหญ่จะมี  2  ลักษณะคือ

1.  ใบลดหนี้แบบมี vat

2.  ใบลดหนี้แบบไม่มี vatจึงไม่แน่ใจครับว่า  ภาษีซื้อในที่นี้  จะหมายถึงภาษีมูลค่าเพิ่มที่เกิดจากการซื้อเท่านั้นหรือไม่  แล้วใบลดหนี้ที่เกิดขึ้นเป็นใบลดหนี้ในลักษณะใดและมี vat หรือไม่ครับนำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม