www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

วันที่แจ้งทำบัญชี และวันที่เริ่มทำบัญชี

(1/1)

กิ๊บ:
วันที่แจ้งเป็นผู้ทำบัญชี กับวันที่รับทำบัญชี มีกำหนดระยะเวลาหรือไม่ ว่าต้องแจ้ง ก่อน หรือ หลัง รับทำบัญชีเป็นระยะเวลาเท่าไร

town:
มีกำหนดให้แจ้งไม่เกิน 60 วันนับแต่วันที่รับทำบัญชีครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม