www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

เราจะเช็คผลกำไรจากการประกอบการได้ยังไงค่ะ

(1/1)

น้องพิม:
หนูจดทะเบียนคณะบุคคลค่ะ เปิดกิจการผลิตงานโฆษณา มีเพื่อนเป็นคนดูแลเรื่องรายรับ รายจ่าย แต่เพราะเพื่อนเลยไม่อยากถามว่าบัญชีเป็นยังไง เราจะเช็คว่ากำไรเท่าไหร่ตอนเสียภาษีได้ไหมค่ะ หรือว่าถ้าเพื่อนเปลี่ยนแปลงบัญชี เราจะตรวจสอบยังไง รบกวนด้วยนะค่ะ ขอบคุณมากๆค่ะ

เล็ก ๆ:
ขอดูบัญชีเลยค่ะ ไม่ควรเกรงใจกัน เดี๋ยวจะมองหน้ากันไม่ได้อีกต่อไป  

การตรวจสอบมีดังนี้

1 ดูจากบิลที่เปิดไปเก็บเงินลูกค้า

2 ดูจากใบเสร็จรับเงินที่ออกให้ตอนไปเก็บเงินจากลูกค้า

3. มี สลิปนำฝากเข้าบัญชีธนาคาร ตรงกับยอดใบเสร็จรับ  เงินหลังจากหัก ภาษีแล้วหรือไม่  (บิลขายต้องตรงกับใบเสร็จ เพราะใบเสร็จจะอ้างอิงบิลขาย  และต้องมีเอกสารเป็นหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย ที่ทางลูกค้าหักไว้  ดังนั้นยอดเงินที่เราได้จะเป็นยอดขาย หักด้วย ภาษี = ยอดเงินที่นำฝากธนาคาร)4. ค่าใช้จ่ายก็ตรวจดูว่าตรงกับรายการที่เราให้เพื่อนไปไหม น่าจะพอจำได้ว่าเป็นค่าใช้จ่ายของเราหรือไม่

5. ถ้าจะดูว่ามีกำไรเท่าไหร่ ก็นำยอดขาย หัก ด้วยค่าใช้จ่าย ก็จะเป็นกำไร  ซึ่งจะเป็นยอดที่ไม่ตรงกับเงินที่นำฝากธนาคาร เพราะยอดเงินในธนาคารเป็นยอดเงินที่อาจจะเก็บเงินยังไม่ครบบิลขายทุกใบหวังว่าข้อความข้างต้นคงจะพอช่วยน้องพิม ได้นะค่ะ

พิม:
ขอบคุณมากๆค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม