www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

กรณีเราเป็นบริษัททำธุรกิจจัดหาคนงานให้กับหน่วยงานหรือบริษัทต่าง ๆ แต่เราไม่เข้าใจการทำบัญชี

(1/1)

pang ผู้ทำบัญชี:
กรณีที่เรารับชำระค่าบริการจากหน่วยงานหรือบริษัทต่าง ๆ แล้ว พอเราจะโอนเงินเดือนให้พนักงานของเราซึ่งค่าธรรมเนียมในการฝากเงินสดเข้าบัญชีของพนักงานของระบบอัตโนมัติของธนาคารจะหักค่าธรรมเนียม 10บาทต่อคน ซึ่งเราได้หักจากพนักงานของเราคนละ 10 บาท แล้วเราจะบันทึกบันชีเดบิตเครดิตอย่างไรคะ เมื่อไม่ใช่เป็นค่าใช้จ่ายของเราและไม่ใช่รายได้อื่นที่เราจะได้รับด้วย เราสามารถไปลดยอดจากค่าสวัสดิการของพนักงานได้ไหมคะ และที่ถูกต้องจะต้องทำอย่างไรคะ

town:
1.  ในทางธนาคาร  จะคิดค่าธรรมเนียมในการฝากเงินสด  กับทางบริษัทฯ ( ใบเสร็จของทางธนาคารจะเป็นชื่อของบริษัท )  จึงถือเป็นรายจ่ายของทางบริษัท  บันทึกบัญชีโดย

Dr.  ค่าธรรมเนียม

Cr.  เงินสด / ธนาคาร2.  เมื่อเราได้หักค่าธรรมเนียมกับทางพนักงาน  ก็ถือเป็นรายได้อื่นที่ทางบริษัทได้รับจากพนักงาน  โดย

Dr.  เงินสด / ธนาคาร

Cr.  รายได้อื่นสุณิษา:
                     รับจ้างทำบัญชี บริการตรวจสอบบัญชี รับจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ                ..............บริการรจดทะเบียนธุรกิจ..........1. จดทะเบียนบริษัท 4,000 บาท ( ฟรีจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม, จดเลขประจำตัวผู้เสียภาษี )

2. จดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน 3,000 บาท (ฟรีจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม, เลขประจำตัวผู้เสียภาษี)

3. ขึ้นทะเบียนประกันสังคม 1,000 บาท                 .........บริการรับทำบัญชีรายเดือน......

      ( ราคาเริ่มต้นเพียง 1,000 บาท/เดือน )1.จัดทำบัญชีโดยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปที่สรรพากรยอมรับ

2. จัดทำสมุดบัญชี,รายงานทางบัญชีต่างๆ ตามที่กฎหมาย และสรรพากรกำหนด

3. จัดทำรายงานภาษีซี้อ - ขายพร้อมยื่น ภพ.30

4. คำนวณและยื่นแบบภาษีรายเดือน ซึ่งได้แก่ ภงด.1 , ภงด.3 , ภงด.53 ,และประกันสังคม.

5. ปิดบัญชีรายเดือน/รายปี

6. จัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบคงเหลือ                   ..........บริการตรวจสอบบัญชี.........

             (ราคาเริ่มต้นเพียง 5,000 บาท )1. ตรวจสอบบัญชี-งบการเงิน โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่มีประสบการณ์

2.เสนอข้อสังเกตและให้คำปรึกษาแนวปฏิบัติที่ถูกต้องในการจัดทำบัญชี

3.ทำภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภงด.51) และภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี (ภงด.50)

4.จัดทำงบการเงินซึ่งรวมหมายเหตุประกอบงบการเงิน และเอกสารประกอบการยื่น

ต่อกระทรวงพาณิชย์และ กรมสรรพากร

             สนในราคาต่อรองกันได้นะค่ะ e-mail : sunisa_r2524@hotmail.com

                                  ติดต่อคุณ : สุณิษา 086-0896768นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม