www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

มีรายได้จากการให้เช่าอพาร์ทเม้นท์ ไม่รู้ว่าจะยื่น ภงด 94 อย่างไรดีค่ะ

(1/1)

หนูดี:
เป็นบุคคลธรรมดามีห้องให้เช่าอยู่ 30 ห้องค่ะห้องละ 2300 บาท เพิ่งมีรายได้ตั้งแต่ มค.50 จะลงค่าใช้จ่ายแบบตามจริง ค่ะ  แต่ยังมีค่าใช้จ่ายที่นำมาหัก บางตัวไม่รู้ว่าทำอย่างไรให้ถูกต้อง

1.มีคนบอกให้นำค่าเสื่อมราคาอาคารมาหักปีละ5% ได้ แต่หนูไม่มีสัญญาจ้างเหมาสร้างอาคาร (เพราะจ้างผู้รับเหมาค่าแรงทั้งหลัง 1.6 ล้านบาท นอกนั้นซื้อของมาสร้างเอง ไม่มีสัญญาจ้าง ไม่มีใบเสร็จค่าของ ส่วนมากได้มาเป็นใบส่งของไม่ระบุร้านค้าที่ขาย)

2.โทรไปสอบถามสรรพากรว่า บุคคลธรรมดาหักค่าเสื่อมอาคาร และเฟอร์นิเจอร์ได้ไหม เขาบอกไม่ได้ค่ะ เขาบอกว่าซื้ออะไรก็ให้หักเต็มจำนวนได้ แต่ไม่ให้คิดค่าเสื่อม(หนูซื้อของและเฟอร์นิเจอร์ในปี 49 ไปหมดแล้ว  ในปี50ที่มีรายได้เลยไม่มีใบเสร็จมาหัก ภงด.94 ปี50 เลยค่ะ ทำอย่างไรดีค่ะจะได้เพิ่มคชจ.ได้)

3.จ้างยาม,แม่บ้าน,คนทำรายรับรายจ่ายไว้  จะถือว่าเป็นคชจ.ตามจริงได้ไหม  จะต้องมีสัญญาและใบเสร็จรับเงินให้พวกเขาไหม

ขอรบกวนแค่นี้ก่อนนะค่ะ ถ้ามีอะไรไม่เข้าใจจะขอถามอีกที  ขอบพระคุณมากค่ะ ที่ช่วยตอบคำถาม

town:
1.  การขอหักค่าใช้จ่ายตามความจำเป็นและสมควร สำหรับเงินได้ประเภทที่ 5,6,7 และ 8   รายจ่ายที่จะนำมาหักเป็นค่าใช้จ่ายต้องมีลักษณะดังนี้

        (1) เป็นค่าใช้จ่ายตามปกติ มีความเกี่ยวข้องและจำเป็นต่อการประกอบธุรกิจแต่ละประเภทหรือต่อเงินได้แต่ละชนิด

        (2) เป็นจำนวนที่สมควรและเหมาะสมแก่กิจการ

        (3) ไม่เป็นรายจ่ายที่กฎหมายห้ามมิให้หักเป็นรายจ่าย

        (4) ผู้มีเงินได้ต้องมีหลักฐานการหักใช้จ่ายพร้อม ที่จะให้พนักงานตรวจสอบได้

     

จะเห็นได้ว่าหากไม่มีเอกสารหลักฐานให้ตรวจสอบได้  ก็ไม่สามารถหักตามจ่ายจริงได้ครับ  คงต้องเลือกหักแบบเหมาจ่ายครับ2.  ผมเข้าใจว่าทางเจ้าหน้าที่อาจจะชี้แจงไม่ครบถ้วน  จึงอาจทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน  ส่วนตัวหากมีเอกสารประกอบรายจ่ายที่สมบูรณ์  ก็สามารถนำมาคำนวณคิดค่าเสื่อมราคาได้ครับลองคำนวณหักรายจ่ายแบบเหมาจ่ายดูครับว่า  รับภาระภาษีได้แค่ไหนครับ  3.  ถือเป็นรายจ่ายตามจ่ายจริงครับ  ให้ทำหลักฐานการทำงานและหลักฐานการรับเงินเอาไว้ครับแต่ขอทำความเข้าใจ  2  ข้อดังนี้

ก.  การเลือกขอหักค่าใช้จ่ายตามความจำเป็นและสมควรนี้ ไม่จำเป็นต้องปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ผู้มีเงินได้มีสิทธิเลือกปฏิบัติได้ว่า ปีใดจะหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมา หรือปีใดจะหักค่าใช้จ่ายตามความจำเป็นและ สมควรได้ แต่ปีไหนเลือกหักรายจ่ายวิธีใดแล้ว  ตลอดทั้งปีนั้นต้องใช้วิธีเดียวเท่านั้น  เช่น  ยื่นแบบ ภงด.94  หักเหมาจ่าย  การยื่นแบบ ภงด.90 ปลายปี  ก็ต้องหักค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายเช่นกัน  ข.  นอกจากนี้ในปีภาษีเดียวกันเองผู้มีเงินได้ยังอาจหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาสำหรับเงินได้ประเภทหนึ่ง และหักค่าใช้จ่ายตามความจำเป็นและสมควรสำหรับเงินได้อีกประเภทหนึ่งได้ด้วย แต่เงินได้ประเภทและชนิด เดียวกัน หากเลือกหักค่าใช้จ่ายตามวิธีใดแล้ว จะต้องใช้วิธีเดียวกันสำหรับเงินได้ประเภทนั้นทั้งประเภท

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม