www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

การบันทึกบัญชี

(1/1)

ลีนาคนเดิม:
อยากได้... ตัวอย่างการบันทึกบัญชี

ของกิจการที่แสวงหาผลกำไร

และกิจการไม่แสวงหาผลกำไรอ่ะค่ะขอบคุงสำหรับคนจัยดีที่จะตอบคำถามให้น่ะค่ะ

town:
1.  จากตำรา  เริ่มจากห้องสมุด และ ร้านหนังสือครับ

2.  ตัวอย่างจะเป็นเฉพาะเรื่องๆ  เช่น  รายได้  ค่าใช้จ่ายเป็นต้นครับ

3.  หลักบัญชีไม่ได้ขึ้นอยู่กับกิจการที่แสวงหาผลกำไร หรือไม่แสวงหาผลกำไร  เพราะหลักการบันทึกบัญชีเหมือนกันครับ  แต่อาจแตกต่างในชื่อบัญชีเท่านั้นครับนำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม