www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

เงินเดือน

(1/2) > >>

AE:
บริษัทจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนเมื่อเดือน ก.ค. 50 แต่มาขึ้นประกันสังคมเมื่อ ก.ย. ระหว่างส.ค. จ้างงานในช่วงทดลองงานหัก 3% อยากถามว่า ภงด.1 จำเป็นต้องยื่นหรือไม่เมื่อวันที่ 7ก.ย. ที่ผ่านมาไม่ได้ยื่น และที่สำคัญพนักงานก็เริ่มรับเงินเป็นเดือนเมื่อ 1 ก.ย.ส่วนในส่วนของผู้บริหารละต้องยื่นหรือเปล่าแล้วต้องเริ่มยื่นเดือนไหนค่ะ รบกวนหน่อยค่ะ เพราะตอนนี้งงมากๆ

007:
ถ้าช่วงแรกทำเป็นค่าจ้างเหมา 40(2) แล้วหัก 3% ก็ต้องยื่นภงด.1 ครับ หลังจากนั้นรับเป็นเงินเดือน 40(1) หักตามอัตราก้าวหน้า ก็ต้องยื่น ภงด.1 เหมือนกันครับส่วนผู้บริหาร ถ้าเป็นผู้ถือหุ้น หรือกรรมการ จะไม่ถือว่าเป็นลูกจ้างนะครับ ไม่ต้องเข้าประกันสังคม แต่ยังคงต้องยื่นรวมใน ภงด.1 อยู่ดีครับ

AE:
แล้วอย่างนี้มันเลยเวลามาจะเสียค่าเบี้ยปรับเท่าไรค่ะ ส่วนลูกจ้างเงินได้ไม่ถึงเกณฑ์ที่ต้องยื่นเสียเอาไว้ยื่นที่เดียวปลายปี คือ ภงด.1 กได้หรือเปล่าค่ะ แต่ผู้บริหารและกรรมการ มีเงินได้ถึงเกณฑ์ถ้าจะยื่นรวมในเดือนหน้าจะเสียค่าปรับเท่าไร โดยที่ ผู้บริหารมีเงินเดือนอยู่ที่ 40000 และ20000ค่ะ

town:
1.  หากคำนวณตามแบบ ภงด.1  แล้วไม่มีภาระภาษีที่ต้องชำระ  ก็ไม่ต้องยื่นแบบในเดือนนั้นๆ ครับ  ( เดือนไหนถึงเกณฑ์ยื่นค่อยยื่นแบบครับ )2.  ส่วนแบบ ภงด.1 ก  เป็นแบบสรุปทั้งหมด  ไม่ว่าจะมีภาษีที่ต้องชำระตามแบบ ภงด.1  หรือไม่ก็ตาม  ต้องนำมารวมกรอกให้ครบถ้วนครับ3.  อาจจะทำว่าในเดือนก่อนนั้น  ยังไม่ได้รับ  เพิ่งจะมารับเงินเดือนในเดือนนี้ ก็ได้ครับ  เพราะภาษีหัก ณ ที่จ่ายเป็นเกณฑ์เงินสด  ( หากยังไม่จ่ายก็ยังไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายครับ )AE:
ขอบคุณมากๆ นะค่ะ คุณ Town ที่ช่วยชี้แจงให้แล้วถ้าสงสัยจะแวะมาถามไถ่ใหม่นะค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม