www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ค่าใช้จ่ายที่ไม่มีใบเสร็จของห้างหุ้นส่วนจำกัด

(1/1)

ต่าย:
จัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัดขึ้นมา ประกอบกิจการขนส่งสินค้า แต่ว่าไม่ได้มีรถกระบะเป็นของตัวเอง จะจ้างรถกระบะของคนในซอยในการวิ่ง อยากทราบว่าต้องทำอย่างไรจึงจะมีหลักฐานว่าราได้จ่ายเงินค่าเช่ารถให้คนในซอยจริงๆ

123:
ทำหนังสือสัญญาในการเช่ารถขึ้นมาค่ะ

007:
ขอบคุณ คุณ 123 ครับถ้าจ้างรถกระบะพร้อมคนขับ มากกว่า 1 พันบาท ตอนจ่ายต้องหัก ณ ที่จ่าย 3% ครับ โดยแนบสำเนาบัตรประชาชนผู้รับเงิน หนังสือสัญญาจ้าง และสำเนาทะเบียนรถครับ

PP:
คุณต่ายค่ะ  อยากรบกวนถามรายละเอียดเกี่ยวกับการตั้งห้างหุ้นส่วน หน่อยน่ะค่ะ  เพราะว่ากำลังจะตั้งในแบบบริการขนส่งสินค้าเหมือนคุณต่าย รบกวนขอรายละเอียดหน่อยน่ะค่ะ  

ปา:
ต้องการจัดเป็นห้างหุ้นส่วนในการจัดวิ่งขนส่งโดยรถกระบะแต่ไม่รู้ว่าจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่แล้วจะคุ้มกว่าการที่เราวิ่งไม่ต้องจดไหมคะแต่มีปัญหาตรงที่บริษัทโทรเข้ามาต้องการเอกสารแต่เราไม่สามารถจัดให้ได้ทำให้เราพาดโอกาสในงานหลายครั้งคุณคิดว่าการจัดทำห้างหุ้นส่วนจะต้องใช้เอกสาร หรือ การเก็บทำบัญชีอย่างไรบ้างคะ ขอแบบละเอียดนิดหนึ่งนะคะ อีเมลromdon@windowslive.com

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม