www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

เงินสด

(1/1)

ธนู:
กรณีเงินสดในงบการเงินมีมากเกินความเป็นจริง เกิดจากสาเหตุใด มีการหลบบัญชีประเภทใดบ้าง และcpa เซ็นต์งบ มีบรรทัดฐานหรือไม่ว่ามียอดเงินสดไม่เกินเท่าไหร่จึงเซ็นต์รับรอง

007:
เงินสดในงบเท่าไหร่นั้นขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจ ซึ่งมีความจำเป็นในการถือเงินสดแตกต่างกันไปครับ แต่ต้องมีคำอธิบายที่สมเหตุสมผล และควรมีให้ตรวจนับ ณ วันสิ้นงวดด้วยครับ  เดี๋ยวนี้บางแห่งก็ไม่ฝากธนาคารนะครับ มีตู้เซฟ และเก็บเงินไว้เป็นล้านๆบาท ให้เหตุผลว่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารต่ำมาก การจะออกไปธนาคารเพื่อไปฝากและไปถอนออกมาใช้ ยังเสียค่าใช้จ่ายมากกว่าดอกเบี้ยที่ได้รับ เค้าเลยเก็บไว้ในเซฟครับนำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม