www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

อยากทราบวันที่ ที่ใช้ในแบบ ภพ 09 ค่ะ

(1/1)

ตั้ม:
เราจะเปลี่ยนที่อยู่ในใบกำกับภาษีเมื่อใดค่ะ ถ้าเรายื่น ภพ 09 วันที่  15 ส.ค. 50  ที่สรรพากร แต่วันที่ที่เราจะย้ายกิจการที่เราพิมพ์ในใบ  ภพ 09 คือวันที่ 30 ส.ค. 50 อยากทราบว่าเราจะยึดวันไหนค่ะ วันที่เราไปยื่น ภพ 09  หรือวันที่ที่เราพิมพ์ในใบ ภพ 09 ค่ะ  ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

101:
วันที่เราแจ้งเปลี่ยนค่ะ ไม่ใช่วันที่ยื่นเอกสาร

ting:
ต้องแจ้งเปลี่ยน ภ.พ09 ภายในกี่วัน

เจน:
ก่อนย้าย 15 วันค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม