www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

VAT 7% ประกอบด้วยอะไรบ้างคะ

(1/1)

san:
VAT 7% ประกอบด้วยอะไรบ้างคะ

007:
??? ถามใหม่ครับ

town:
VAT  ก็คือ  ภาษีมูลค่าเพิ่ม  ซึ่งในปัจจุบัน  กฏหมายกำหนดในอัตราร้อยละ 7  ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มได้ที่

http://www.rd.go.th/publish/307.0.htmlคับ:
ภาษีมูลค่าเพิ่มประกอบด้วยอะไรบ้างคับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม