www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

การบันทึกบัญชี

(1/1)

ภัทรภร:
ลักษณะกิจการเป็นรับจ้างผลิตตามคำสั่ง คือลูกค้าสั่งมาจึงจะทำการผลิต อยากถามว่า

1. เมื่อเราผลิตได้เป็นชิ้นงานแล้ว ในตอนที่เราขายสินค้าที่เราผลิตออกไป จะบันทึกอย่างไร

2. ในตอนที่เราซื้อวัตถุดิบมาเพื่อทำการผลิตเราจะบันทึกอย่างไร บันทึกเป็นซื้อหรือเปล่าคะ

007:
1. บันทึกรายได้จากการบริการ + ออก vat เมื่อรับเงิน + ถูกหัก ณ ที่จ่าย 3%

2. ใช่ครับ บันทึกเป็นซื้อวัสดุ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม