www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ค่าใช้จ่ายในการดูงาน

(1/1)

PP123:
กรรมการบจก.ได้รับคำเชิญจากสมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทยให้ไปดูงานที่ต่างประเทศ มีรายละเอียดในการเดินทาง หมายกำหนดการ และค่าใช้จ่ายต่างๆ เรียบร้อยซึ่งทาง ทัวร์ได้ออกเอกสาร VAT7% มาให้กิจการเพื่อเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด พร้อมให้ออกใบหัก ณ ที่จ่ายด้วย ฉะนั้นรบกวนสอบถามว่า

1. ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ สามารถนำมาลงเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการได้หรือไม่ (ค่าใช้จ่ายในการเดินทางดูงาน)

2. ภาษีมูลค่าเพิ่มที่เกิด สามารถนำมาคำนวณยื่นแบบ

ภ.พ.30 ได้หรือไม่

3. หนังสือหัก ณ ที่จ่าย หักเป็นค่าบริการถูกต้องหรือไม่

    รบกวนผู้รู้ช่วยตอบด่วนน่ะค่ะ  ก่อนที่จะต้องยื่น VAT ขอบคุณค่ะ

007:
เป็นรายจ่ายเพื่อกิจการสามารถนำมาลงเป็นค่าใช้จ่ายและภาษีซื้อสามารถนำมาขอคืนได้ครับและหัก ณ ที่จ่ายเป็นค่าบริการถูกต้องแล้วครับนำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม