www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ค่าอาหารพนักงาน

(1/1)

จูน:
ค่าอาหารกลางวันของพนักงานถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทได้หรือไม่ ถ้าไม่มีบิล ถ้าให้เป็นค่าใช้จ่ายต้องทำอย่างไร

007:
ต้องมีใบเบิกค่าอาหารของพนักงานและมีการอนุมัติครับ

อย่าลืมเก็บสำเนาบัตรประชาชนของพนักงานเข้าแฟ้มถาวรไว้ด้วยนะครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม