www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ซื้อทอง

(1/1)

อู๊ด:
บริษัท ซื้อทองคำมาแถมให้ลุกค้าเมื่อซื้อสินค้า    เราจะใช้ ภาษีซื้อได้หรือไม่ คิดจากยอดใด  เห็น มีราคารับซื้อคืน คิด ภาษี

และ เป็นรายจ่ายได้หรือไม่

007:
ถ้ามูลค่าของที่ขายไม่มากกว่าของที่แถม ไม่ต้องเสียภาษีขายและสามารถนำภาษีซื้อมาขอคืนได้และถือเป็นรายจ่ายได้ครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม