www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

การเปลี่ยนรายชื่อผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนจำกัด

(1/1)

แอมค่ะ:
ขอบคุณนะคะที่ให้ความช่วยเหลือ

หจก.ต้องการเปลี่ยนรายชื่อผู้ถือหุ้น(เก่าไป-ใหม่มา)

ต้องการเปลี่ยนเรื่อง ธนาคาร

และจดทะเบียนเพิ่มแบบ ซื้อมาขายไปด้วย(จากเดิมเป็นธุรกิจให้บริการ)

จะเริ่มต้นจากอะไรก่อนค่ะอ้วน:
1.  เริ่มที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าก่อนครับ  โดยจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงผู้เป็นหุ้นส่วน  พร้อมแก้ไขเพิ่มวัตถุประสงค์2.  จากนั้นก็ไปยื่นแบบเปลี่ยนแปลงภาษีมูลค่าเพิ่ม  ตามแบบ ภพ.09  ( ในกรณีที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม  เฉพาะเพิ่มประเภทธุรกิจ  เพราะการเปลี่ยนแปลงผู้เป็นหุ้นส่วนไม่ต้องยื่นแบบแสดงการเปลี่ยนแปลงครับ )3.  สุดท้ายก็ไปธนาคาร  ดำเนินการแก้ไข  โดยใช้หลักฐานจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องครับน้ำตาล:
ถ้าหจก.มีผู้ถือหุ้น 2 คนมีปัญหากับหุ้นส่วนต้องการจะถอนตัวเองซื่งเป็นผู้ถือหุ้นออกจะทำอย่างไรบ้าง สามารถถอนรายชื่อออกได้โดยไม่ต้องรอแจ้งเปลี่ยนผู้ถือหุ้นหรือไม่

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม