www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

หัก แบบถูกต้องหรือไม่

(1/1)

ติ๊ก:
กรณีบริษัท     จ่ายค่าจ้าง/ค่าบริการ  ยื่นแบบ  ประเภท     ภงด3...   บริษัท  จ่ายเงิน แก่ บุคคลธรรมดา เปิดร้านค้า   ซึ่งปกติยึดตามเลขที่บัตรประชาชน(แต่ หากไม่มีบัตรประชาชนให้เรา    แต่ เค้ากลับ  ออกใบเสร็จชื่อร้านค้าตามที่ติดหน้าร้าน ให้กับบริษัทแทน)  โดยลงเลขผู้เสียภาษี (ตามที่แจ้ง สรรพากร ชื่อที่อยู่ บุคคลธรรมดา แต่ เปิดบริการเป้นชื่อร้านค้า  ออกใบเสร็จ ชื่อร้าน เลขผู้เสียภาษีลงตามที่แจ้งสรรพากรครั้ง ที่ขึ้นต้นด้วย   1XXXXXXx  ตามใบเสร็จที่เราได้รับมา แรก..บุคคล) เวลาคีย์ภาษีออนไลน์   ภงด 3.  มีคำนำหน้า แต่ บุคคล ถูกต้องหรือไม่คะ

007:
ถูกครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม