www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ใบลดหนี้ กรณีคืนสินค้า

(1/1)

สายไหม:
บริษัท ได้จำหน่ายสินค้าให้กับลูกค้าพร้อมออกใบกำกับภาษี(ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป) ต่อมาภายหลังลูกค้าส่งคืนสินค้า ทางบริษัทได้ออกใบลดหนี้ให้กับลูกค้า(ใบลดหนี้ใช้ Excel) ทำให้ข้อมูลไม่เชื่อมโยงกัน จำนวนสินค้าที่มีอยู่จริงกับในระบบก็ไม่ตรงกัน กรณีแบบนี้ไม่ทราบว่าทางบริษัทจะสามารถเปิดใบกำกับภาษีขายขึ้นมาอีกใบเพื่อรับคืนสินค้า แล้วใส่จำนวนหน่วยเป็นติดลบได้หรือไม่คะ

อ้วน:
ปัญหาในกรณีนี้เป็นส่วนของการบันทึกบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป  ในเบื้องต้นผมแนะนำให้ลองปรึกษากับเจ้าของโปรแกรมที่ทางกิจการใช้อยูครับ  เพราะทางผู้พัฒนาโปรแกรมจะแนะนำวิธีแก้ไขให้ครับ  ซึ่งในการบันทึกด้วยโปรแกรมก็น่าจะสามารถทำได้  โดยออกใบลดหนี้ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป  เพียงแต่ไม่ต้องจัดส่งให้ลูกค้าอีก  เพราะได้ให้ไปแล้วด้วย  Excel  ( แต่ต้องทำด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป  เพื่อให้ระบบบันทึกบัญชีและตัดสต็อคได้ถูกต้อง )นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม