www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

เงินได้คณะบุคคล

(1/1)

aaa:
1.คณะบุคคล ที่รับเหมาก่อสร้างเฉพาะค่าแรง ถือเป็นเงินได้ประเภทไหนค่ะ

2.คณะบุคคล ที่รับเหมาก่อสร้างทั้งค่าแรงและค่าของ ถือเป็นเงินได้ประเภทไหนค่ะ

3.มีหนังสือเกี่ยวกับคณะบุคคล จำหน่ายที่ไหนค่ะจะได้ซื้อมาอ่านเพิ่มเติมค่ะ

ขอบคุณค่ะ

007:
รับเหมาก่อสร้างเฉพาะค่าแรง ถือเป็นเงินได้ประเภท 2 ครับ แต่ถ้ามีสำนักงานมีการจ้างแรงงาน ถือว่าเป็นเงินได้ประเภท 8 ครับรับเหมาก่อสร้างทั้งค่าแรงและค่าของ ถือเป็นเงินได้ประเภท 7 ครับให้ดูเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครับ ในเว็บสรรพกก็มีนำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม