www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

วิธีการทำลายเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เสีย ใช้การไม่ได้

(1/1)

ติ๊ก:
บริษัทต้องการตัดรายการทรัพย์สิน (คอมพิวเตอร์)

ที่ตัดค่าเสื่อมหมดแล้ว มีอายุการใช้งานมากกว่า 5 ปี

และใช้การไม่ได้แล้ว ออกจากบัญชีสินทรัพย์ถาวร

มีวิธีปฏิบัติอย่างไรคะ

xxx:
ให้ยึดแนวตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป. 79/2541http://www.rd.go.th/publish/3575.0.htmlเมื่อปฏิบัติตามนี้แล้ว  ก็ให้บันทึกโดย

Dr.  ขาดทุนจากการตัดทรัพย์สินเสื่อมสภาพ  ( ถ้าปฏิบัติได้ตาม ป. 79/2541  ก็สามารถลงเป็นรายจ่ายในทางภาษีได้ครับ )

Dr.  ค่าเสื่อมราคาสะสม

Cr.  สินทรัพย์นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม