www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

รับประกันซื้อคืน

(1/1)

kunyalux:
บริษัทฯ ซื้อเครื่องมือเครื่องใช้จากต่างประเทศ และในสัญญาผู้ขายรับประกันการซื้อเครื่องคืน เมื่อเลิกธุรกิจกัน ในทางบัญชี ต้องบันทึกอย่างไร ณ วันที่ซื้อ ที่มีประกัน และวันที่มีการขายคืนเมื่อเลิกธุรกิจกัน  ขอหลักกฎหมายหรือมาตรฐานบัญชีอ้างอิงด้วยค่ะขอบคุณค่ะ

xxx:
คงต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงเป็นสำคัญครับว่ามีการตกลงในรายละเอียดอย่างไร  ในเบื้องต้น  ผมมองว่าหากมีเจตนาในการครอบครองทรัพย์สินแล้ว  ก็ควรที่จะบันทึกเป็นสินทรัพย์  ยกเว้นจะมีข้อตกลงที่ชัดเจนว่าเมื่อครบกำหนดทางผู้ขายต้องซื้อคืน  เป็นต้นหลักในทางกฏหมายจึงขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงครับ  แต่ไม่มีกฏหมายที่กำหนดในเรื่องการรับประกันการซื้อเครื่องคืนโดยเฉพาะครับนำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม