www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ซื้อเครื่องกรองอากาศใช้ในบริษัทบันทีกบัญชีอย่างนี้หรือเปล่าค่ะ?

(1/1)

ต่าย:
บันทึก Dr.Assets

              Input

          Cr.Bank

007:
ใช่ครับ  input คือ input tax นะครับนำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม