www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

การกรอก ภงด.1

(1/1)

บัว:
เวลาคำนวณภาษี ภงด.1 ทั้งหักค่าใช้จ่าย และค่าลดหย่อนแล้ว ในแบบ ภงด.1 จะต้องมีการนำค่าลดหย่อนมากรอก

เวลาที่เรานะส่งภาษีในแต่ละเดือน เอายอดมาหารจำนวนคราว แล้วกรอก หรือเอายอดทั้งก้อนมากรอก

007:
ค่าลดหย่อนให้ใช้ทั้งก้อนเลยครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม