www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ขอทราบวิธีการบันทึกบัญชีงานระหว่างทำ(เป็นกิจการก่อสร้าง)

(1/1)

mint:
งานระหว่างทำเป็นสินค้าคงเหลือยกมาต้นงวดปีนี้อยากทราบวิธีการบันทึกบัญชี เนื่องจากปีที่แล้วได้บันทึกบ/ชไว้

คือ เดบิต  งานระหว่างทำ

           เครดิต   วัสดุก่อสร้าง

                       ค่าแรง

และเมื่อยกมางวดบัญชีใหม่ไม่ทราบต้องบันทึกบ/ชอย่างไร รบกวนตอบด้วยนะคะ

007:
เมื่อผลิตเสร็จคือ

dr. สินค้าสำเร็จรูป

cr. งานระหว่างทำผู้ไม่รู้:
ที่บริษัท ฯ ทำกิจการเกี่ยวกับซื้อเศษโลหะต่าง ๆ (ร้านขายของเก่า) ที่ส่วนมากรับซื้อสินค้าจากบุคคลทั่วไป อยากทราบว่าถ้าบริษัท ฯ ซื้อสินค้ากับบุคคลทั่วไป จะใช้เอกสารอะไรบันทึกบัญชีซื้อสินค้าได้ และต้องมีมูลค่าเท่าไหร่ และถ้าซื้อสินค้าจากบุคคลเป็นหลักแสนจะนำเอกสารไปบันทึกบัญชีได้หรือเปล่า

อ้วน:
ให้จัดเตรียมเอกสารดังนี้

1.  ใบสำคัญจ่าย  ของบริษัท  

2.  หลักฐานการรับเงิน  โดยให้มีข้อความระบุอย่างน้อยดังนี้

2.1  ชื่อที่อยู่  ผู้รับเงิน

2.2  หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับเงิน

2.3  ชื่อที่อยู่  ผู้จ่ายเงิน

2.4  รายละเอียดของสินค้าหรือบริการ  โดยแยกปริมาณและราคาต่อหน่วยออกมา ( ถ้ามี )

2.5  ช่องรวมจำนวนเงิน

3.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับเงิน

4.  จ่ายชำระเป็นเช็คระบุชื่อผู้รับ  และขีดคร่อม  หรือโอนผ่านบัญชีธนาคารหากปฏิบัติได้ตามนี้  ไม่ว่าจะซื้อสินค้าจากบุคคลด้วยจำนวนเท่าใด  ก็สามารถนำมาลงบัญชีได้ครับrin:
งานระหว่างทำบันทึกเมื่อสิ้นงวดปี2549แต่ในต้นปี2550ผลิตยังไม่เสร็จควรจะบันทึกหรือยกมาในงวดบัญชีปัจจุบันหรือไม่รบกวนช่วยตอบด้วยค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม